Hej Jacob, berätta lite om dig själv och vad du arbetar med?

Jag heter Jacob Tormod är 24 år och jobbar på Recruitive som konsultchef. Jag ansvarar framförallt för rekryteringen till teknisk support och har personalansvaret för uthyrda konsulter.

Vad har du arbetat med tidigare?

Precis efter studenten började jag som 19-åring som kundtjänstmedarbetare hos Teleperformance i deras tekniska support. På Teleperformance trivdes jag så bra att jag stannade i fem år och jobbade med allt från produktion till att vara teamleader.

Vad är viktigt när man rekryterar till en teknisk support?

Det är viktigt att se till kandidatens personliga egenskaper och hur de för sig i sociala sammanhang. För att jobba i teknisk support behöver man inte vara ett tekniskt geni det är viktigare att man har ett tekniskt intresse och trivs med sitt arbete. Sammanfattningsvis kan man säga att jag prioriterar den sociala kompetensen, arbetsmoralen och intresset högre än tidigare erfarenhet. I och med det lägger jag stor vikt vid det personliga mötet vid en intervju istället för att rekrytera via CV.

Vilka personlighetsdrag är viktiga för att göra ett bra jobb som teknisk kundtjänstmedarbetare?

Det viktigaste på egentligen alla arbetsplatser är att man tar jobbet på allvar och har en hög arbetsmoral. Mer utmärkande för att lyckas just i teknisk support är det viktigt att trivas i team samt ett driv för ständig utveckling då man på arbetsplatsen kan mäta sig i precis allting och har många möjligheter att ta nya kliv. Som jag var inne på tidigare är det även relevant att man är bekväm med att samtala med andra människor och har en naturlig inställning till service.

Vad var det som fick dig att trivas så bra med yrket?

Jag har under min uppväxt spelat en del datorspel och alltid haft ett teknikintresse vilket gjorde att jag trivdes bra med arbetsuppgifterna. En annan faktor som fick mig att trivas bra var den goda gemenskapen med alla kollegor, det som trots allt var den viktigaste faktorn för mig var ändå utvecklingsmöjligheterna. Gör man ett bra jobb får man möjligheter att ta nya kliv och får mer ansvar. Att jag hela tiden fick feedback som gjorde att jag utvecklades enormt samtidigt som jag primerades med mer ansvar gjorde att jag stannade så länge och trivdes så bra.

Hur arbetar du som konsultchef för att få dina konsulter att trivas?

För att få konsulter att trivas följer jag upp med kontinuerliga samtal och en nära kontakt. På så sätt kan man tidigt hjälpa och optimera förutsättningarna för att få konsulten att trivas på arbetsplatsen. Då vi delar ansvaret med arbetsledaren som konsulten är uthyrd till är det även viktigt med en dialog med arbetsledaren för att kunna lösa eventuella problem.

Hur är gemenskapen på arbetsplatsen och hur arbetar du för att stärka den?

En huvudförutsättning för att trivas på en arbetsplats är att ha en god relation med sina kollegor, således bjuder vi varje månad in alla våra konsulter till AW för att bygga band mellan oss och konsulter samtidigt som konsulterna får en möjlighet att skapa starkare band med de kollegor de träffar varje dag på sin arbetsplats.

Slutligen Jacob varför anser du att man bör söka tjänsten som teknisk support?

Om man har ett intresse av teknik är det den perfekta tjänsten, man behöver inte vara en expert på området innan utan arbetsplatsen är väldigt utvecklande. Jag har under mina fem år på teknisk support sett många ta steget från att vara relativt gröna på området till att ta steget in i IT-branschen. Även om det slutgiltiga målet kanske inte är att jobba med IT är det ändå en stark grund att stå på då IT växer in mer och mer i alla branscher globalt. Arbetsplatsen ger många möjligheter att bygga upp erfarenhet inom områden som kvalitetssäkring och personalhantering redan vid ung ålder. Jag har själv det jobbet att tacka för min karriär och den anställningen jag har idag