GDPR

Din säkerhet är viktig för oss

Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som vi följer

Har du frågor? Kontakta oss

Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som Recruitive följer för personuppgiftsbehandling med mera. Ytterligare riktlinjer kan gälla i särskilda fall. Riktlinjerna inskränker inte heller de rättigheter som finns enligt lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

De allmänna bestämmelserna innebär att Recruitive alltid behandlar personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, med respekt för den personliga integriteten, all personuppgiftshantering vilar på en laglig grund.

Insamling av personuppgifter

Vid besök på www.recruitive.se samlas inga personuppgifter eller liknande in, vi samlar enbart in uppgifter för statistik och i form av pixlar.

Besökaren kan även frivilligt lämna sina personuppgifter till Recruitive via hemsidan eller via telefon eller frivilligt via mail, vid dessa tillfällen lämnas ett samtycke om att behandla den specifika uppgiften och i vilket ändamål detta sker. Vanligtvis i samband med att man söker en utlyst tjänst.

Vi behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet.

Samtycke

Ett lämnat samtycke kan alltid återkallas. Om ett samtycke återkallas kommer Recruitive inte att behandla personuppgifterna ytterligare och inte heller uppdatera tidigare lämnade uppgifter detta kan du göra längst ner på denna sida.

Recruitive vidtar åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas, så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga.

När personuppgifterna inte längre behövs raderas de. Detta gäller t ex när en fråga har besvarats eller när ett avtalsförhållande har upphört och parternas mellanhavanden är slutreglerade. Uppgifterna kommer i vissa fall behöva sparas även därefter, till exempel för bokföringsändamål.

Din rätt att bli raderad

Var och en har rätt att begära ändring, blockering, utdrag eller radering av egna personuppgifter som är felaktiga eller som behandlas i strid med gällande rätt. Recruitive är då skyldiga att vidta sådana åtgärder. Begära utdrag av dina uppgifter görs längst ner på denna sida.

Vid ändringar i hur Recruitive hanterar personuppgifter kommer det att meddelas på denna sida. Rutiner för behandling kan t ex komma att ändras om lagstiftningen ändras.

Vid frågor rörande personuppgiftsbehandling kan dessa ställas till gdpr@recruitive.se.

Cookies

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Du bestämmer själv hur din dator hanterar cookies genom inställningarna i din webbläsare.

Vi tar hjälp av både förstaparts- och tredjepartscookies för olika ändamål. En del av de cookies som läggs på din dator raderas då du lämnar vår webbplats medan andra ligger kvar i upp till 2 år på din dator för att webbplatsen ska kunna känna igen dig från gång till gång om du återkommer.

Dessa cookies använder Recruitive:
-Google Analytics
-Facebook Pixel
-App Albacross

Svenskt näringsliv

Svenskt näringsliv auktoriserade

Auktoriserade

Svenskt näringsliv auktoriserade

Auktoriserade

Svenskt näringsliv auktoriserade

FÅ ETT GRATIS INFOPAKET SKICKAT TILL DIG

Fyll i din e-postadress så skickar vi mer information.
Recruitive är specialicerade på rekrytering för kundtjänst, HR, försäljning, ekonomi och administration.

Recruitive är auktoriserat rekryteringsföretag och bemanningsföretag.
close-link