Tjänst

Master Vendor

Som Master Vendor / MSP (Master Service Provider) tar vi hand om hela konsulthanteringen och rekryteringen.

Kontakta oss direkt

– Hantera och följa upp leverantörerna gällande kvalitet och KPI:er.
– Ställa ut rekryteringsförfrågningar, ta emot och förhandla offerter, skicka betällningar och följa upp pågående processer.
– Hantera hela ekonomiflödet – en faktura.
– Singel point of contact.
– Säkerställa bemanning långsiktigt.

Frigör tid

Genom Master Vendor reducerar du dina kostnader genom att få en enhetlig, effektiv hantering och samverkan med leverantörerna. Samtidigt frigör du tid, som istället kan användas på er kärnverksamhet.

Vår master vendor lösning innebär att vi har minst en person on site, beroende på er storlek och konsultbehov. Kontakta oss för att få veta mer om hur du kan effektivisera din konsulthantering och rekrytering!

Arbeta med oss

Kontakta oss och
berätta om era önskemål

Svenskt näringsliv

Svenskt näringsliv auktoriserade

Auktoriserade

Svenskt näringsliv auktoriserade

Auktoriserade

Svenskt näringsliv auktoriserade