Tjänster

Vi arbetar för att snabbt
och kvalitativt tillgodose era behov

En rerkryteringskonsult intervjuar beställare och skriver ihop en kravprofil som beställaren godkänner.

Kravprofilen ligger till grund för allt urvalsarbete som innefattar CV granskning, telefonintervjuer, samt djupintervjuer.

Här görs kundspecifika tester, referenstagning samt PPA & GIA Analyser.

Kandidater presenteras på förbestämda möten med beställare samt att rekryteraren levererar en sammanställning med rekommendation.

12-14 veckor efter tillträde görs uppfölningsmöten med kandidat samt beställande chef.

Kunder

Vi har hittat
några vänner på vägen

Beställ direkt

Beställ en
rekrytering eller bemanning direkt

Välj en tjänst.

Välj en yrkeskategori.

Välj erfarenhet (år).

Kontaktuppgifter

Arbeta med oss

Kontakta oss och
berätta om era önskemål

Svenskt näringsliv

Svenskt näringsliv auktoriserade

Auktoriserade

Svenskt näringsliv auktoriserade

Auktoriserade

Svenskt näringsliv auktoriserade