Tjänst

Rekrytering

Vi är specialister på rekrytering

Kontakta oss direkt

Recruitive är experter på att hitta, attrahera och utvärdera kandidater för att kunna erbjuda den kompetens och egenskap du efterfrågar. Vi som arbetar här är specialister på rekrytering och har själva arbetslivserfarenhet från de områden vi rekryterar till. Vår vision är att tillsätta framtidens ledare/ledstjärnor till ert företag! På så sätt får vi återkommande och nöjda kunder. Vi arbetar efter välbeprövade och kvalitetssäkrade processer för att validera att vi hittar en person som matchar din kravprofil, både vad gäller kompetens, personlighet och motivation för den aktuella tjänsten. Vi erbjuder fasta priser som du hittar här, för alla rekryteringar ingår 3 månaders garanti.

Tilläggstjänst

Thomas GIA

Thomas GIA mäter individers mentala resurser. Genom att förstå hur snabbt en individ kan lära sig och behålla nya färdigheter och rutiner, får man en tillförlitlig prognos om deras möjligheter att förstå eller utvecklas i sin nya roll. Man får också en indikation på hur väl de kommer att svara på utbildning (Inlärningsförmåga).

Mäter: Kapacitet

Typ av analys: Normativt psykometriskt test

Tidsåtgång: 60-90 minuter (inkl testinstruktioner och testvalidering)

Thomas GIA ger en förutsägelse om en persons möjligheter att förstå en ny roll eller svara på utbildning. Det kommer att hjälpa er att identifiera era ”high potentials” och framtida ledare och ger er verktyg för att förstå hur medarbetarna kan utvecklas med hjälp av utbildning.

Tilläggstjänst

PPA

På enbart 7-10 minuter ger Thomas Person Profil Analys (ThomasPPA) insikt om en individs beteenden på arbetet och svarar på frågor som: Vilka är deras styrkor och begränsningar? Hur kommunicerar de? Är de självstartande? Vad motiverar dem? Vad händer i pressade situationer?

Mäter: Beteende

Typ av verktyg: Ipsativ psykometrisk analys

Tidsåtgång: 60-90min inkl validering, själva testet 7-10 min

Thomas Person Profil Analys ger en korrekt bild av hur människor agerar på arbetet och ger en högre säkerhet vid rekrytering, identifierar var ni ska fokusera er utvecklingsbudget och förståelse för var insatser bör göras för att undvika personalomsättning.

ThomasPPA tar bara ca 7-10 minuter att färdigställa. Ni får därefter information om en individs styrkor och begränsningar, kommunikationsstil, värde för organisationen, motivationsfaktorer, grundläggande rädslor och beteende under press.

När PPA:n är ifylld bokas kandidaten in för återkopplings och valideringsmöte.

Svenskt näringsliv

Svenskt näringsliv auktoriserade

Auktoriserade

Svenskt näringsliv auktoriserade

Auktoriserade

Svenskt näringsliv auktoriserade

FÅ ETT GRATIS INFOPAKET SKICKAT TILL DIG

Fyll i din e-postadress så skickar vi mer information.
Recruitive är specialicerade på rekrytering för kundtjänst, HR, försäljning, ekonomi och administration.

Recruitive är auktoriserat rekryteringsföretag och bemanningsföretag.
close-link