När den digitaliserade generationen söker sina första jobb ska det gå lätt och snabbt – allra helst via mobilen. Nu ingår rekryteringsföretaget Recruitive ett partnerskap med innovativa testleverantören Validero, för att snabbt kunna identifiera den faktor som är avgörande i vid rekryteringar: den sökandes personlighet.

Simon Egelius, tidigare topprekryterare på Uniflex och idag vd på Recruitive, uttrycker stor entusiasm över det nya samarbetet. Recruitive rekryterar primärt personal till kundtjänster och säljorganisationer av olika slag, och Simon konstaterar att det sällan räcker att utgå från cv:n och brev för att identifiera de bästa kandidaterna.

– Valideros test ger oss en unik möjlighet att matcha rätt personer till rätt positioner, säger Simon.

Redan för sex år sedan påbörjade Validero utvecklingen av det som kommit att bli en banbrytande produkt i rekryteringssammanhang. Bakom satsningen står Joakim Barneus, med en lång och gedigen erfarenhet av rekryteringsbranschen, och Jan Mörén, legitimerad psykolog specialiserad på arbetspsykologiska test av olika slag.

– Vi upplevde båda att de testverktyg som fanns ofta används fel och kom in alldeles för sent i rekryteringsprocessen. Vi ville göra tvärtom och istället börja med testen, säger Joakim Barneus. 

Utgångspunkten för Valideros arbete har varit att det finns en rad yrkesroller där erfarenhet och utbildning är underordnat personlig läggning och motivation. Ambitionen var därför att utveckla ett test som fungerar som en första screening.

– Vi erbjuder ett verktyg och en process som gör det möjligt för företag att identifiera vilka personlighetsprofiler som fungerar bäst i just deras organisationer. Med vårt test kan de sedan screena nya kandidater utifrån framgångsprofilen vi identifierat.

Första steget är alltså att identifiera vilka anställda på en viss funktion som presterar absolut bäst, genom att låta dem genomgå Valideros första test. På så sätt upptäcks de gemensamma nämnarna hos dem; personlighetsdragen som utmärker just den här gruppen.  

– Det händer faktiskt ofta att företag blir överraskade av våra resultat. Det finns mycket klichéer kring vilka egenskaper som är önskvärda när man anställer, men faktum är att de ofta är felaktiga, säger Joakim Barneus.

Simon Egelius instämmer i att det finns mycket förutfattade meningar kring vilka egenskaper som är viktiga och bra, och konstaterar att “social kompetens” och “många bollar i luften” nästan blivit standard i annonser. Simon menar att detta är fel och understryker istället att en lyckad rekrytering framför allt är en fråga om bra matchning.

– Det gäller att hitta arbetsroller där individens styrkor får komma till sin rätt och där de svagheter man har inte blir ett hinder. På vissa positioner behöver man vara stresstålig och flexibel, på andra är det kanske förmågan till fokus som är avgörande, säger Simon.

Simon ser redan tydliga resultat av arbetet med Valideros test och konstaterar att testen blivit ett oumbärligt verktyg i Recruitives process.

– Det häftiga är att alla vinner på detta. Med ett fokus på personligheten snarare än på formalia så hittar vi rätt personer till rätt positioner. Resultatet blir att folk trivs, stannar och presterar bra på sina nya jobb, säger han.