Företag anställer folk på löpande band. Men anställer de rätt personer? Testföretaget Validero vill skaka om och revolutionera företagens rekryteringsprocesser.

Jan Mörén är en av grundarna bakom Validero och har en bakgrund som psykolog med stor erfarenhet av rekrytering och chefsutveckling.

– Tillsammans med min kollega Joakim Barnéus började jag utveckla våra test för cirka sex år sedan. Redan då delade vi en vision, vi ville förändra rekryteringsprocessen och göra den mer träffsäker och effektiv.

Både Jan Mörén och Joakim Barnéus arbetade med rekrytering när de lärde känna varandra. De var trötta på att tvingas plöja igenom högar av snarlika cv:n och personliga brev, och de var överens om att traditionella ansökningar av det slaget ofta tog mer energi än det gav relevant information om de sökande.

– Enligt den traditionella rekryteringsmodellen börjar man med ett stort antal kandidater och gör sedan ett urval genom att läsa deras ansökningar och därefter intervjua dem. Först i sista steget brukade man använda personlighetstester. Vi ville vända på processen och börja med testet.

Men vilka egenskaper är det då man bör leta efter, om man redan från början ska använda personlighetstester som screeningverktyg? Svaret på den frågan, insåg snart de båda entreprenörerna, är att “det beror på”. Det är helt enkelt väldigt olika egenskaper som krävs i olika arbetsroller.

– Ingen är bra på allt, och det är inte heller nödvändigt. Vi ville skapa ett test som identifierar de specifika egenskaper som krävs för att lyckas på en viss position.

Det är väldigt vanligt att samma egenskaper som efterfrågas i nästan alla jobbannonser. Företag letar slentrianmässigt efter “stresståliga och positiva personer med social kompetens” och man ska vara “flexibel och gilla att ha många bollar i luften”. Men Jan Mörén understryker att det är ett stort misstag att göra så. Det finns många arbeten där helt andra egenskaper är betydligt mer värdefulla och för att hitta rätt kandidat måste man först identifiera vilka egenskaper som faktiskt är önskvärda.

– Vi börjar alltid med en grundlig behovsanalys, där vi testar de mest framgångsrika och uppskattade medarbetarna på företaget som ska rekrytera. Då får vi reda på vilka egenskaper som behövs för att lyckas just i deras roll.

När denna “framgångsprofil” väl har skapats används den som utgångspunkt för den första screeningen när nya medarbetare ska rekryteras. På så vis kan man snabbt och effektivt gallra bland de sökande, och man vet att de man lägger tid och kraft på att intervjua har den personlighet som passar för positionen.

Jan Mörén poängterar att både arbetsgivare och arbetstagare har mycket att vinna på den här metoden.

– När rätt person hamnar på rätt position så mår individen bra, hon presterar bra och risken för ohälsa reduceras drastiskt. När det blir helt rätt skapas förutsättningar för människor att göra det de är bra på och trivs med, att faktiskt få komma in i “flow” på sin arbetsplats.

Lyckade matchningar skapar alltså livskvalitet för företagaren, skapar bättre resultat och reducerar kostnaderna för sjukfrånvaro och onödigt hög personalomsättning.

– Vi är väldigt stolta över våra resultat och våra kunder har gett en enormt positiv feedback. Flera kunder som talar om “Validero-effekten” som något som revolutionerat deras HR-avdelningar och rekryteringsprocesser.