Tjänst

Second Opinion

Ett kvalitativt underlag inför en rekrytering eller internrekrytering

Kontakta oss direkt

Second Opinion innebär att man vid en rekrytering anlitar en utomstående för att göra en oberoende och fördjupad bedömning av kandidaten, och med hjälp av detta har ni ett kvalitativt underlag inför en rekrytering eller internrekrytering.

Vi erbjuder er ett fördjupat och brett beslutsunderlag för att ni ska få maximal utväxling och en objektiv bedömning av individens potential, styrkor och utvecklingsbara sidor. Recruitive använder vetenskapligt beprövade arbetspsykologiska urvalsinstrument för personlighet och inlärningsförmåga.

Detta kan vi erbjuda som en separat tjänst, eller som tillägg för en bemanning eller rekrytering av våra kandidater. Strukturerade djupintervjuer ingår och genomförs av professionella personbedömare.

Arbeta med oss

Kontakta oss och
berätta om era önskemål

Svenskt näringsliv

Svenskt näringsliv auktoriserade

Auktoriserade

Svenskt näringsliv auktoriserade

Auktoriserade

Svenskt näringsliv auktoriserade